Arboimpact, Opleidingen

Opleidingen

De e-trainingen van Arbo Impact Opleidingen
Sociale Zekerheid heeft vandaag de dag een enorme invloed op uw bedrijfsvoering als u werkgever bent. Ook in directe functies zoals die van specialist of medewerker van een P&O afdeling of wanneer u op een andere wijze betrokken bent bij het verzuimproces van werknemers binnen een organisatie kan uw functie er op het vlak van sociale zekerheid veelzijdig uitzien.

Ervaringen van Arbo Impact Opleidingen
Arbo Impact Opleidingen heeft ruim 8 jaar ervaring in het geven van trainingen aan arbo- en re-integratie professionals en ontwikkelt haar eigen programma's waardoor u verzekerd bent van de actuele stand van zaken binnen de huidige sociale zekerheid.

Gericht op de praktijk.
De onderwerpen die aan bod komen tijdens de opleidigsprogramma's sluiten nauw aan bij situaties zoals u deze in de praktijk tegenkomt. Wij geven u inzicht in hoe u betreffende situaties het beste kunt aanpakken, welke stappen u dient te doorlopen en waarmee u rekening moet houden binnen cao's en het wettelijke kader. De programma's zijn geschreven voor directies, HRM medewerkers, verzuim- en re-integratiecoaches, direct leidinggevenden en zijn, afhankelijk van het onderwerp ook uitstekend geschikt voor arbeidsdeskundigen die hun werkveld willen verbreden.

Eigen tijd, eigen locatie...minder kosten
Arbo Impact Opleidingen speelt in op de digitalisering en presenteert daarom het hele opleidingsaanbod online. Een geavanceerd trainings systeem zorgt ervoor dat u op een eenvoudige wijze deelt kunt nemen aan onze trainingen op de momenten dat het u schikt en de locaties die u daarvoor uitkiest. Daardoor bespaart u aan reistijd, vervoer, locatie- en lunchkosten en kunnen wij de kosten voor al onze deelnemers laag houden. Een ander belangrijk voordeel is dat er direct ingespeeld kan worden op veranderingen binnen Wet- en regelgeving waardoor het lesmateriaal en het naslagwerk altijd actueel is.

Tenslotte
Kortom, u kiest voor Arbo Impact Opleidingen omdat u verzekerd wilt zijn van een regelmatige update van de snel veranderende wet- en regelgeving binnen de Sociale Zekerheid.  Bovendien weet u met deze praktijkgerichte aanpak snel de kern te raken in uw dagelijkse werk.
Arbo Impact Opleidingen
Onderdeel van:
Arbo Impact Services B.V.
Bovendonk 11-b
4707 ZH Roosendaal
Postbus 3341
4700 GH Roosendaal
Contact
E-mail: info@arboimpact.nl
Telefoon: 088-7302010
Fax: 0165-744041
Nr. KvK: 60371536
ING: NL 68 INGB 0006 5240 83
Landelijk actief
Arbo Impact Services B.V. is landelijk actief op veel plaatsen in nederland. Zo is er altijd een locatie bij u in de buurt.
> Bekijk al onze locaties
> Sitemap